Πλήρης καρδιολογικός ελεγχός

Το κτηνιατρείο διαθέτει έγχρωμο υπερηχοτομογραφο με δυνατότητα καρδιακής εξέτασης καθώς και ηλεκτροκαρδιογράφημα. Τα παραπάνω μας δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε πλήρη καρδιολογικό έλεγχο στους μικρούς μας φίλους. Συνίσταται σε όλα τα κατοικίδια από την ηλικία των 8 ετών και άνω.