Ενδοσκόπησεις στα Κατοικίδια Ζώα

Με το ενδοσκόπιο επιτρέπεται η πραγματοποίηση γαστροοισοφαγοσκοπήσεων, δηλαδή ο έλεγχος του οισοφάγου και του στομάχου. Πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία και είναι μια μη επεμβατική μέθοδος, κατά την οποία μπορούμε να διαγνώσουμε νοσήματα στα παραπάνω όργανα (όπως γαστρικά έλκη), αλλά και να συλλάβουμε και να αφαιρέσουμε με ειδικές λαβίδες ξένα σώματα, που έχουν βρεθεί στα όργανα αυτά, χωρίς να χρειάζεται η πραγματοποίηση επικίνδυνων χειρουργικών επεμβάσεων.