Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Διαγνωστικές Υπηρεσίες
Χειρουργικές Υπηρεσίες
Στειρώσεις

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Στο Κτηνιατρείο πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις , αλλά και σε συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού κάθε είδους κάθε είδους εξέταση (ορολογική, ορμονολογική) ή καλλιέργεια.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ακτινολογικός Έλεγχος:
Η ακτινογραφία είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στη διάγνωση ασθενειών. Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε πληθώρα περιπτώσεων όπως στη κατάποση ξένων σωμάτων, στους τραυματισμούς άκρων, σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, νευρολογικών περιστατικών, για την ύπαρξη λίθων στο ουροποιητικό σύστημα, όπως και για την παρακολούθηση της πορείας ορθοπεδικών περιστατικών.
Έχοντας επενδύσει στο ακτινολογικό τμήμα χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό εξοπλισμό, που παρέχει μεγαλύτερη ευκρίνεια στην εικόνα της ακτινογραφίας σε σχέση με τις συμβατικές ακτινογραφίες.
Σε περίπτωση που κάποια ζώα δυσανασχετούν στους ιδιαίτερους χειρισμούς και στάσεις που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της ακτινογραφίας και δε συνεργάζονται με τον ιδιοκτήτη, μπορεί να χρειασθεί ήπια ηρέμηση. Η ηρέμηση αντιστρέφεται με το ειδικό αντίδοτο, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση.

Υπερηχοτομογραφικός Έλεγχος:
Ο υπέρηχος χρησιμοποιεί υπερηχητικά κύματα για να παραχθεί η εικόνα που βλέπουμε, και μέσω αυτών, μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει στο εσωτερικό του οργανισμού. Αντίθετα με την ακτινογραφία, η υπερηχοτομογραφία, δεν εκπέμπει κανενός είδους ακτινοβολία και μπορεί να εντοπίσει και παθολογικά ευρήματα που δεν είναι εμφανή μέσω της ακτινογραφίας. Είναι ένας μη επεμβατικός τρόπος για να διαγνωσθούν παθολογικές καταστάσεις, το ασφαλέστερο μέσο για τη διάγνωση εγκυμοσύνης και σημαντικό μέσο για τη διάγνωση καρδιακών νοσημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης ως καθοδήγηση για τη ασφαλή και ακριβή λήψη παθολογικού υλικού από όργανα και συλλογές. Στο Κτηνιατρείο χρησιμοπούμε υπερηχοτομογραφικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

ΕΝΔΟΣΚΟΠHΣΕΙΣ
Με το ενδοσκόπιο επιτρέπεται η πραγματοποίηση γαστροοισοφαγοσκοπήσεων, δηλαδή ο έλεγχος του οισοφάγου και του στομάχου. Πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία και είναι μια μη επεμβατική μέθοδος, κατά την οποία μπορούμε να διαγνώσουμε νοσήματα στα παραπάνω όργανα (όπως γαστρικά έλκη), αλλά και να συλλάβουμε και να αφαιρέσουμε με ειδικές λαβίδες ξένα σώματα, που έχουν βρεθεί στα όργανα αυτά, χωρίς να χρειάζεται η πραγματοποίηση επικίνδυνων χειρουργικών επεμβάσεων.